Mizmonazereh
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

[مهم] مرامنامه حزب ایران نوین

(@ssh)
Eminent Member
عضو شده: 2 سال قبل
ارسال‌: 11
شروع کننده موضوع  

حزب ایران نوین در گرماگرم انقلاب ملی ایران در نخستین روزهای زمستان ۲۵۸۱ شاهنشاهی (۱۴۰۱ خورشیدی) به حیات سیاسی ایران گام می‌گذارد. سرنوشت‌ساز بودن این مقطع از تاریخ ایران، لزوم تحکیم تحزب و مشارکت در سیاست، کمک به تحقق آرمان‌های مربوط به برپایی حکومت قانون و نیز لزوم تلاش برای تحقق و صیانت از اصل نیک آزادی، برخی اعضای شبکه فرشگرد و چند تن از دیگر کنشگران را به این نتیجه رهنمون شد که به تاسیس یک حزب سیاسی منسجم برای تاثیرگذاری در عرصه سیاست در ایران دست زنند. بر این اساس، حزب ایران نوین برای انجام وظایف ملی – میهنی و با رویکردی آینده‌نگرانه، پایه گذاشته می‌شود.

حزب ایران نوین خود را در تداوم خواسته‌های تاریخی و مترقی ملت ایران می‌داند که دهه‌هایی پیش از جنبش مشروطه و از اندیشه‌های خردمندانه‌ برخی بزرگان سرچشمه گرفت و در انقلاب مشروطه در قالب جنبشی مهم در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران پدیدار گشت. خواسته‌هایی که در دوره پادشاهی دو شاه فخیم پهلوی، تا حد زیادی برآورده شد. بر این اساس، حزب ایران نوین خود را فرزند انقلاب مشروطه ایران می‌داند و دوره حکمرانی پادشاهان پهلوی را تجربه‌ای در راستای تحقق خواسته‌های انقلاب مشروطه ارزیابی می‌کند. به باور پایه‌گذاران این حزب، پادشاهان پهلوی، گام‌های مهم و مؤثری در راستای ایجاد زیرساخت‌های مشروطه برداشتند و به یاری زنان و مردان ایران‌ساز، به میزان زیادی در این زمینه کامیاب شدند.

حزب ایران نوین، خواسته‌های مشروطه‌خواهان و تجربه نیک پادشاهان پهلوی را چراغ راه خود می‌داند و بر این باور است که پادشاهی چون رضاشاه کبیر، نقشی یکتا در به ثمر نشستن بسیاری از آرمان‌های مشروطیت داشته است. چنانکه غریو «رضاشاه روحت شاد» سندی است بر آگاهی ایرانیان از درهم تنیدگی خواسته‌های مشروطه‌خواهان و اقدامات ایران‌سازانه رضا شاه بزرگ که در ذهن و زبان ایرانیان و در دل جنبش انقلابی ایران زنده است. همچنین محمدرضاشاه پهلوی، با تداوم فعالیت‌های پدر ایران‌ساز خویش، و با کسب دستاوردهایی درخشان در حوزه آزادی‌گستری، توسعه و امنیت کشور، ارج‌گذاری به تاریخ و فرهنگ ایران و ارتقای جایگاه کشور در سطح جهانی، نامی نیک و میراثی گرانبها از خود بر جای گذاشت.

حزب ایران نوین نام خود را از حزبی با همین عنوان می‌گیرد که در سال ۲۵۲۲ شاهنشاهی (۱۳۴۲ خورشیدی) در ایران بنیان گذاشته شد. حزبی با اﻋﻀﺎی ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﺳﺎزی اﺻﻮل ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ، و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات‌ﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ‌ﭘﺮﺳﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روش‌ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای درﺧﺸﺎن در تاریخ کشورداری ایران رقم بزند و سهمی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر در دستاوردهای آن گذشته پرافتخار داشته باشد.

شوربختانه در سال ۱۳۵۷ خورشیدی شورشی ایدئولوژیک که قشریون گذشته‌پرست و کمونیست‌های بی‌وطن در آن نقش عمده داشتند، در هیبت «انقلاب اسلامی» پدیدار شد و بخش بزرگی از آن آرمان‌ها و دستاوردها را به محاق افکند. با این‌ همه، ایرانیان میهن دوست و آگاه از همان روزهای نخست برپایی رژیم جدید، فعالیت‌های براندازانه خویش را آغاز کردند. به مرور و در پی خیزش‌ها و جنبش‌های دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ خورشیدی بر جمع میهن‌دوستان آگاه و شدت فعالیت‌های آنان برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی افزوده شد. تا جایی که بار دگر ملت تاریخی ایران ققنوس‌وار از دل خاکستر برخاست و زنان و مردان دلاور ایرانی، نه تنها با چشم باز و از سر آگاهی به گذشته می‌نگرند، بلکه اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و میهن‌پرستانه ایرانی را در چارچوب خودآگاهی تاریخی، محور جنبش انقلاب ملی قرار داده‌اند.

بر بنیاد چنین درآمدی ما مرامنامه خود را در سه کلان حوزه‌ی کشور و سرزمین، دولت و سیاست، اقتصاد و جامعه چنین عرضه می کنیم:

 کشور و سرزمین

 • حزب ایران نوین به ایران به عنوان سرزمین تاریخی ایرانیان می‌نگرد و شاکله ملی و سرزمینی ایران کنونی را در یک پیوستار تاریخی از گذشته پرافتخار پیش از اسلام تا اکنون ارزیابی می‌کند.
 • حزب ایران نوین بر این باور است که ایران یک کشور کهن است که پیوندهای ملی در آن به صورت طبیعی پدیدار شده است و ملت ایران سده‌ها پیش از ایجاد مفهوم نوین ملت در اروپا، از بیشترین ویژگی‌های یک ملت برخوردار بوده است.
 • حزب ایران نوین تاریخ ایرانیان را مایه افتخار و درس آموزی دانسته و برای تاریخ باستانی ایرانیان جایگاهی ویژه قائل است.
 • حزب ایران نوین زبان فارسی را بر اساس شواهد تاریخی، زبان ملی کشور دانسته و این را به هیچ عنوان در تنافر با پاسداشت و ضرورت تقویت و گسترش دیگر زبانها و گویشهای موجود در کشور نمی یابد.
 • حزب ایران نوین، ایران را برای همه ایرانیان می‌داند و سراسر این سرزمین را متعلق به همه ایرانیان از هر پیشینه زبانی و تباری می‌داند.
 • حزب ایران نوین، استقلال کشور از تسلط و نفوذ دولت‌ها و عناصر خارجی را ضرورتی ملی می‌داند و به یکپارچگی ملی و سرزمینی ایران باوری بنیادین دارد.
 • حزب ایران نوین، ایران را کشوری غیر قابل تجزیه می داند، با فعالیت تجزیه طلبانه مخالف است و آن را بر خلاف امنیت ملی ایرانیان ارزیابی می‌کند.
 • حزب ایران نوین، در عین باورمندی به ضرورت توانمندسازی اداری مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، تلاش برای برپایی فدرالیسم در ایران را زمینه ساز تنش و نزاع داخلی می‌داند و بر این اساس با آن مخالف است.
 • حزب ایران نوین، ایران را «کشور اسلامی» ندانسته بلکه آن را «کشور ایران» میداند که هیچ دین و مذهبی، حتی اگر اکثریت باشند، نباید هویت و باورهای خود را بر شاکله کشور و ملت تحمیل کنند.
 • حزب ایران نوین، به برابری حقوقی شهروندان، باورمند است و با تاثیرپذیری این برابری حقوقی از نوع نگاه مذهبی یا غیرمذهبی شهروندان سخت مخالف است.
 • حزب ایران نوین، تاریخ ایرانیان و افتخارات ملی کشور را پاس میدارد و حفاظت از میراث فرهنگی و باستانی را یک ضرورت می‌داند.
 • حزب ایران نوین، در راستای پاسداشت میراث سرزمینی و زیست محیطی کشور، رعایت اصول توسعه پایدار را پیش شرط هر برنامه توسعه محورانه می‌داند.
 • حزب ایران نوین، تمامیت سرزمینی ایران و محیط زیست کشور و میراث فرهنگی ایران، را امانتی در دست هر نسل می‌داند که بایستی در پاسداری از آن سخت بکوشند.

 دولت و سیاست

 • حزب ایران نوین در سیاست قائل به لیبرال‌دموکراسی است و سکولاریسم را پایه‌ی ضروری و ناگزیر دموکراسی لیبرال می‌داند.
 • حزب ایران نوین، بر این باور است که نظر به ویژگی‌های نهادهای آخوندی و رشد و گستردگی آن در ایران، ضروری است در روند سکولاریزاسیون حکومت و تعیین قوانین مربوط به آن، بر پایه‌ی سختگیرانه‌ترین الگوها عمل شود.
 • حزب ایران نوین حاکمیت قانون را اصل ناگزیر یک حکمرانی خوب می‌داند و حکمرانی قانون دموکراتیک و مبتنی بر تفکیک قوا و ضامن حقوق بنیادین شهروندان را ترجمان واقعی یک دموکراسی پایدار ارزیابی می‌کند.
 • حزب ایران نوین شرکت در انتخابات در چارچوب آیین‌نامه‌های دموکراتیک برای انتخاب کردن و انتخاب شدن را حق همه شهروندانی می‌داند که به سن قانونی رسیده باشند.
 • حزب ایران نوین ، رعایت اصول و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را ضرورت زیست سیاسی بسامان در ایران می‌داند.
 • حزب ایران نوین مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی را نه تنها حق آنان می‌داند بلکه آن را ضرورتی برای برآورده‌سازی حکمرانی خوب در کشور می‌داند.
 • حزب ایران نوین، هرگونه امتیاز بخشی ویژه به باورمندان یک مذهب، باور، ایدئولوژی یا مرام خاص، را موجب سستی پایه‌های دموکراسی لیبرال دانسته و آن را ناقض اصل نیک برابری حقوقی می‌داند.
 • حزب ایران نوین، استقلال دستگاه قضایی و نهادهای آن از دولت و دیگر نهادهای اجرایی را ضرورتی بنیادین برای حکمرانی خوب و نگهبانی از حقوق شهروندان می‌داند.
 • حزب ایران نوین ، آزادی بیان را حق شهروندان می‌داند و نقض آزادی بیان شهروندان را در سپهر عمومی تحت هیچ توجیهی نمی‌پذیرد.
 • حزب ایران نوین، بهره‌گیری از نهادهای امنیتی را برای کشور ضروری دانسته و آن را در خدمت توسعه آزادی شهروندان و پاسداری از آن می‌بیند؛ اما با هر گونه تفسیری از فعالیت امنیتی که ناقض حقوق شهروندی باشد، مخالفت می‌ورزد.
 • حزب ایران نوین در سیاست خارجی قائل به روابط مسالمت‌جویانه با همه کشورهای جهان بر پایه تامین منافع ملی ایران بوده و بهترین راه تامین منافع کشور، را اتخاذ سیاست واقع‌گرایانه می‌داند.

اقتصاد و جامعه

 • حزب ایران نوین در حوزه اقتصاد به لیبرالیسم اقتصادی باور دارد و حفظ امنیت مالکیت خصوصی به باور حزب از بنیادهای پیشرفت و توسعه جامعه است.
 • حزب ایران نوین، وجود اصل رقابت و شایسته سالاری را – در همه سامانه های فعال در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی – برای پیشرفت کشور ضروری می‌داند.
 • حزب ایران نوین ضمن باور به اقتصاد بازار، وجود مقررات دولتی و عملکرد بازار تحت مقررات مذکور را از ملزومات ناگزیر کشورداری می‌داند.
 • حزب ایران نوین، نقش دولت در تامین امنیت و زیرساخت‌های کلان را ضروری و نیک می داند اما دخالت گسترده دولت در اقتصاد را نامطلوب می‌بیند.
 • حزب ایران نوین تعمیق بنیان‌های دموکراسی در جامعه را به گسترش کارآفرینی مستقل از دولت وابسته دانسته و بهره برداری دولت از منابع طبیعی را نامطلوب می‌داند.
 • حزب ایران نوین باور دارد که درآمد ملی نفت بایستی به یک صندوق ثروت ملی واریز شود و نحوه مدیریت منابع صندوق مطابق قانون با ارائه گزارش‌های منظم به پارلمان انجام شده و در مورد آن به شهروندان به طور شفاف اطلاع رسانی شود.
 • حزب ایران نوین با هرگونه استقلال مالی دولت از شهروندان مخالف است و باور دارد که بودجه دولت باید از محل مالیات شهروندان تامین شود.
 • حزب ایران نوین، ایجاد نظام تامین اجتماعی دولتی و خصوصی تحت مقررات دولتی را ضروری می‌داند.
 • حزب ایران نوین، تامین آموزش رایگان را – دست کم تا پایان دوره متوسطه – برای همه متقاضیان ایرانی از وظایف بنیادین دولت می‌داند.
 • حزب ایران نوین باور دارد سیاست‌گذاری‌های دولتی باید مشوق جامعه مدنی در نگهداری از آسیب پذیرترین افراد جامعه باشد.
 • حزب ایران نوین، بر نقش استقلال دستگاه قضایی برای ایجاد امنیت و ثبات در فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخشهای گوناگون تاکید می‌کند.
 • حزب ایران نوین باور دارد قانونی شمردن مالکیت اتباع خارجی بر انواع دارایی‌ها در ایران، در خدمت توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.
 • حزب ایران نوین، با توجه به نقشی که رسانه‌های آزاد میتوانند در ایجاد شفافیت در عملکرد نهادهای حکومتی ایفا کنند، همواره از استقلال رسانه‌ها از نهادهای حکومتی و فعالیت آنان در راستای شفاف سازی از عملکرد نهادهای دولتی استقبال می‌کند.
 • حزب ایران نوین بر این باور است که بانک مرکزی ایران باید از نهادهای اجرایی کشور مستقل باشد و در عین حال نظارت پارلمان بر فعالیت‌های بانک مرکزی را ضروری می‌داند.

   
نقل‌قول