مصاحبه بیژن خواجه پور و بابک دربیکی راجع به دورنما و فعالیت های گروه دولت برای ایران

با معرفی بیژن خواجه پور و بابک دربیکی، به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی گروه دولت برای ایران، تغییراتی با هدف توسعه در  این گروه انجام شد. ویدیوی حاضر که به شکل گفتگوی بین اعضای جدید  است، در جهت...

ادامه مطلب

پیروزی خیزش زن زندگی آزادی در 40 سال اخیر بی نظیر بوده است.

گروه دولت برای ایران، با تمام توان به همکاری و هماهنگی با همه ایرانیان برای گذار به یک حکومت دموکراتیک، ادامه خواهد داد. یکسال از درگذشت دختری گذشت که نامش، به نماد همبستگی ایرانیان در خیزش انقلابی فراگیر مردم ایران...

ادامه مطلب

عمومی

آخرین ویدیوها

اخبار