Mizmonazereh
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

[مهم] برنامه راهبردی گروه «دولت برای ایران»

(@ssh)
Eminent Member
عضو شده: 2 سال قبل
ارسال‌: 11
شروع کننده موضوع  

چشم انداز

 • چشم انداز گروه "دولت برای ایران" برقراری حکومتی است بر مبنای دو اصل بنیادین عقلانیت و اخلاق‌مداری. حکومتی که در آن قانون حاکم بر زندگی انسان ها و محافظت کننده از حقوق اساسی آنها باشد. سامانی که در آن ساکنان ایران در زیست بومی پایدار به شکوفایی هر چه بیشتر برسند؛ خردمندان درستکار قدر ببینند و بر صدر بنشینند و ارزش هر فرد به میزان تلاش و خلاقیت و اخلاقی بودن او گذاشته شود. حکومتی که به هیچ یک ملیت، قومیت، نژاد، دین یا مذهبی تعلق نداشته باشد و همه آنها را به یک اندازه گرامی بدارد. حکومتی که شکوفایی شهروندان را تنها در بستر یک محیط زیست سالم و حفاظت از آن مقدور می‌داند. 
 • حکومت مطلوب ما حکومتی است که رأی اکثریت در آن مشروط به رعایت حقوق اساسی تک تک مردم ایران باشد. حقوق اساسی پیشنهادی عبارتند از:
 • حق بهره‌مندی از محیطی درستکارانه
 • حق تعیین سرنوشت شخصی
 • حق برابری و برادری
 • حق زندگی تحت حاکمیت قانون
 • حق آزادی ابراز وجود
 • حق برخورداری از امنیت و آرامش فیزیکی
 • حق برخورداری از جامعه ای غیر خشن و غیرنفرت گرا


برای ملاحظه جزئیات چشم انداز گروه دولت برای ایران به سند نقشه راه یک رؤیا رجوع کنید.

هدف و ماموریت

 • هدف دوبا رسیدن به یک انتخابات آزاد و واقعی برای تعیین نوع و ساختار حکومت است. در این انتخابات هر شخص یا گروهی که حمایت میزان مشخصی از مردم را کسب کرده باشد می تواند چشم انداز مطلوب خود از نظام حکمرانی و قانون اساسی مورد نظر خود را به رأی بگذارد. قانون اساسی جدید بعد از این انتخابات با حضور همه گروه ها تدوین شده و به رفراندوم گذاشته خواهد شد. این که این فرآیند با مذاکره انجام شود یا اعمال زور از سوی مردم ایران، انتخاب حکومت فعلی است.
 • ماموریت‌های دوبا عبارتند از:
  • ارائه تصویر روشنی از این‌که نظام حکمرانی آینده مطلوب ما چه خواهد بود. با این امید که انتشار چنین محتوایی کمک کند گروه‌های دیگر محتوای مطلوب خود را منتشر کرده و گفتگوی عمومی دربارۀ مسائل عمدۀ پیشِ رو و راه حل‌های آن‌ها شکل بگیرد.
  • ارائه بستری برای این‌که افراد مستقلی که با مواضع و ارزش‌های دوبا همسو هستند صدای رسایی در صحنه مدنی ایران پیدا کنند و در کنار سایر گروه‌های همسو جبهه‌ای مؤثر در برابر کسانی که دارای دستور کار و ارزش‌های متفاوتی هستند ایجاد کنیم.
  • کمک به توسعه مقاومت مدنی با هدف رسیدن به انتخابات آزاد قانون اساسی در حد وسع خود و در صورت امکان با هماهنگی سایر گروه‌های مخالف وضع موجود.
  • کمک به شرایطی که گذار با مذاکره و با کمترین هزینه امکان‌پذیر شود. بدیهی است مشارکت در هماهنگی با سایر گروه‌های مخالف در این خصوص این فرآیند را موثرتر خواهد کرد.

 

استراتژی‌ها 

 • ما معتقدیم حکومت فعلی از اسلام برای حفظ قدرت خود استفاده ابزاری می‌کند. ما به تمامی باورهای دینی و مذهبی منجمله اسلام احترام می‌گذاریم و معتقدیم باید در برابر مصادره به مطلوب کردن اسلام توسط حکومت فعلی ایستاد.
 • ما معتقدیم به‌کارگیری خشونت و ترویج نفرت، توسط هر شخص یا حکومتی که انجام شود مانع شکل‌گیری جامعه‌ای اخلاق‌مدار، توسعه‌یافته و مبتنی بر حقوق اساسی انسان‌ها است و با آن مخالفیم. ما معتقدیم به جای دامن زدن به جو ترس و ارعاب باید به حس مسئولیت پذیری و مقاومت مدنی مردم تکیه کرد.
 • مهم‌ترین محک برای آزادیخواهی و دموکراسی‌طلبی مخالفان اینست که اعلام کنند که با اقلیت در حکومت  مطلوب آن‌ها چگونه برخورد می‌شود و حقوق اساسی آن‌ها چگونه محافظت خواهد شد؟ بر همین اساس معتقدیم باید به مدیران و هواداران حکومت فعلی اطمینان داد که درباره آن‌ها، جز به حکم قانون و عدالت مبتنی بر عقلانیت و اخلاق، با هدف توأمان دادرسی به دادخواهی مظلومان و قطع چرخه خشونت، رفتار نخواهد شد.

 

 • ما معتقدیم قرارداد جدید ایران، طراحی قسمتی از جامعه بر علیه قسمت دیگر و یا بدون حضور قسمت دیگر نیست. قرارداد جدید با گفتگوی بین تمامی گروه‌های جامعه اتفاق خواهد افتاد.
 • ما معتقدیم پایه‌های آزادی‌خواهی و دموکراسی در حین دوران گذار ساخته می‌شوند و نه بعد از آن. فرآیند رسیدن به قرارداد جدید مشخص می‌کند جامعه جدید چقدر باثبات و حقوق محور است. با گفتمانی که صرفا سرنگونی این حکومت را با چشمانی بسته ترویج می‌کند، مخالفیم. تجارب تاریخی مشابه مربوط به این نوع گفتمان، در منطقه و کشور ما، نتایج تاریکی به همراه داشته است.
 • فرآیند دوران گذار یک فرآیند متکثر است. گذار محل دیالوگ است نه مونولوگ. طراحی قرارداد جدید و قانون اساسی نیز با حضور همه نیروهای سیاسی فعال جامعه مدنی به نسبت وزنشان در انتخابات انجام خواهد شد.
 • ما معتقدیم بزرگترین سلاح ما برای قانع کردن دلبستگان به نظام فعلی برای مذاکره در جهت واگذاری قدرت و تن دادن به خواسته‌های دموکراتیک و رعایت حقوق اساسی مردم، حفظ موضع عقلانی و اخلاقی همراه با مقاومت مدنی است. هدف مقاومت مدنی در درجه اول نمایش انسجام و اتحاد مخالفان و در مرحله دوم تحت فشار قراردادن نظام بروکراسی و مالی دولت خواهد بود.
 • بزرگترین چالش مخالفان حکومت فعلی، قانع کردن قسمت عمده مردم برای پیوستن به مقاومت مدنی است. کسانی که فکر می‌کنند:
  • حکومت فعلی قابل تغییر نیست.
  • پیوستن آن‌ها به مقاومت مدنی به منافع کاری و مالی شان و بعضاً به زندگی شان ضربه می زند.
  • تصویر روشنی از یک آلترناتیو سالم، مطلوب و شدنی وجود ندارد.
 • ما معتقدیم بدون روشن شدن محتوای مواضع و ساختار مطلوب فعالان مخالف حکومت فعلی در خصوص نظام حکمرانی و ارزش‌های جدید، تصمیم‌گیری برای اکثر مردم ممکن نخواهد بود. شفافیت در مواضع، ارائه تصویری روشن از جامعه مطلوب فعالان مخالف و موضع گیری در خصوص تحولات دوران گذار، ضمن اینکه التزام گروه‌ها را به رویه‌ها و ارزش‌های دموکراتیک نشان می‌دهد، به مردم برای پیوستن به مقاومت مدنی اطمینان خاطر خواهد داد.
 • ما با زمین گیر کردن، تحت فشار قرار دادن و صدمه زدن به مردم ایران و فعالان اقتصادی و مدنی که ارتباطی با نظام سرکوب حکومت ندارند با هر توجیهی، مخالفیم. در عین حال با هر گونه فشار به افراد و نهادهای مؤثر تصمیم‌گیری و اجرایی حکومت، به منظور توقف سرکوب معترضان، قبول انتخابات آزاد قانون اساسی و تن دادن به خواسته های دموکراتیک مردم ایران موافقیم.

 

حکمرانی دوبا

 • هر شخص حقیقی ایرانی می‌ تواند عضو دوبا شود. اعضاء متعهدند به ترویج مواضع و پیشبرد مأموریت گروه در حد وسع خود کمک نمایند.
 • گروه دارای یک مدیر و یک شورای مشاوران خواهد بود. مانیفست، ارزش‌های اساسی و اصول کلان اجرایی توسط شورای مشاوران تصویب خواهد شد. مدیر گروه، مدیریت اجرایی را به عهده دارد و باید به مصوبات شورای مشاوران متعهد باشد.
 • اعضایی که احراز هویت شوند می‌توانند در مجمع عمومی گروه که هر سال یکبار برگزار می شود شرکت کنند و اعضاء شورای مشاوران و مدیر گروه را به طور مستقیم انتخاب کنند.

   
نقل‌قول
(@rezayar)
Active Member
عضو شده: 1 سال قبل
ارسال‌: 3
 

چرا باید بخوایم عضو شیم؟ 


   
پاسخنقل‌قول